دکشنری فرانسوی - دری Dictionnaire Français - Dari

 

سلام هموطنان عزیز !
این بلاگ را بخدمت هموطنان عزیز ها قرار میدهم، چونکه بعظی لغات زبان دری با زبان فارسی ایران فرق دارد و استفاده از  دکشنری های که بزبان فارسی ایران  است برای هموطنان عزیز ما همیشه مشکل گشا نمیباشد. چونکه این دکشنری هنوز نا کامل است کوشش میکنم که بتدریچ کامل شود و قبلّ معذرت میخواهم که شما خواننده های عزز هر لغت دری را نمتوانید بیابید.
محد همایون اثیر


Dictionnaire_Français-Dari (format pdf)